“Báo chí phải xắn tay vào thực hiện nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng”


Cách chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang
Báo chí phải xắn tay vào thực hiện nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng“. Kiểm tra, giám sát nhân sự trước Đại hội là “không có vùng cấm”. “Báo chí phải xắn tay vào thực hiện nhiệm vụ chống suy thoái tư tưởng“. Quảng Ninh đề nghị bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy: Bước tiến mới.
Autel obd2 scanner