«Departementet sitt vedtak fører ikke uten videre til at det er gitt «grønt lys» for oppdrettsanlegg i verdensarvområdet»


Departementet sitt vedtak fører ikke uten videre til at
Rotevatn skriver grunnen til at departementet opphevet Miljødirektoratet sitt vedtak 22. april, var at det ikke foreløpig ikke var noen grunn til å omgjøre Mowis utslippstillatelse. Men samtidig advarer han: «Departementet sitt vedtak fører ikke uten videre til at det er gitt «grønt lys» for oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.»


Gir ikke opp kampen mot oppdrett i verdensarvområde …
– Men vi er neppe i gang før til høsten. Det er mye som skal på plass, … Departementets vedtak innebærer ikke at det uten videre er gittgrønt lysfor oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.


Leger i Lofoten og Vesterålen har liten forståelse for …
Da gir det ikke mening at vi skal forholde oss til fase 2-tiltak. Med den situasjonsrapporten som FHI slapp i går , føler vi at vi har den ryggdekningen, sier Bleidvin. – Jeg synes det høres ut som om de har valgt en klok tilnærming og jeg er glad for at de understreket at det ikke er nord-sør-konflikt, men at de målretter innsatsen sin mot de kommunene som har innført problematiske vedtak.


Stortinget: Skriftlige spørsmål og svar (100 siste dager i …
Ifølge Oljedirektoratet er det en rekke midlertidige pluggede brønner som det ikke er plan for (95) eller er uavklart (168). Hva gjør statsråden for å få avklart status og gi pålegg om permanent stenging av de brønnene der det ikke er planer for videre aktivitet? Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren.


Tillater oppdrett på Vega: – Hårreisende – Dagbladet
Ministeren gir grønt lys for at John Fredriksen-eid laksegigant får drive oppdrett i verdensarvområdet Vega. – Hårreisende, sier Naturvernforbundet.


Prop. 1 S (2019-2020) – regjeringen.no
Det er siden 2016 ikke påvist krepsepest i nye vassdrag. I alt sju vassdrag er i dag infisert. Parasitten Gyrodactylus salaris kan føre til at hele bestander av den atlantiske villaksen i elver går tapt. Parasitten angriper ikke laksefisk i sjø. Det er frem til i dag påvist Gyrodactylus salaris på laks og røye i 50 vassdrag i Norge.


Norwegian Gannet | Oljenytt
Rederiet fikk først grønt lys av Mattilsynet til å gå i gang med planlagt metode, men så satte Nærings- og fiskeridepartementet foten ned. Departementet mener det ikke er lov å frakte såkalt produksjonsfisk, som er laks med sår eller misdannelser, ut av landet før den er feilrettet på et norsk slakteri.


Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg – Lovdata
Hjemmel: Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2. Endringer: Endret ved forskrifter 12 nov 1999 nr. 1155, 1 feb 2002 nr. 127, 10 juli 2002 nr. 810, 6 nov 2003 nr. 1316, 30 juni 2005 nr. 744.


Salmar får utvide i Froan landskapsvernområde – adressa.no
Det er ikke tillatt å legge inn lenker i teksten. Alle innlegg blir kontrollert før de publiseres på adressa.no. Innlegg med falske profiler blir fjernet. Innlegg som bryter med våre grunnregler, blir ikke publisert. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute debattanter som ikke overholder reglene.


Slaktebåt | Oljenytt
Klagen fra Hav Line AS over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 3. desember 2018 og 4. januar 2019 tas ikke til følge, heter det i meldingen om saker som er behandlet i statsråd fredag. Fakta Forlenge Lukke Dette er saken «Norwegian Gannet» er en slaktebåt eid av rederiet Hav Line.
car diagnostic